Lahdessa yli 30 vuotta

Turkkilaisten yrittäjien laajamittainen mukaantulo suomalaiseen yhteiskuntaan alkoi jo 1980-luvulla. Suurimmaksi osaksi maahanmuuttajat toimivat ravintola-alalla ja leimaa-antavaa on, että vielä tänäänkin suuri osa Suomessa toimivista turkkilaisyrittäjistä toimii ravintola-alalla. Ja Suomessa toimiikin useita menestyneitä ja korkeatasoisia turkkilaisravintoloita.

Ravintola-ala on tänään kuitenkin vain yksi vaihtoehto – useat Suomeen tulleet nuoret opiskelevat suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa tavoitteenaan haastavammat ja vaativammat ammattialat.

Suomessa turkkilaiset yrittäjät tunnetaan yrittelijäinä ja aktiivisina toimijoina oli kyse sitten oman ammatin harjoittamisesta tai yhteiskunnallisesta toiminnasta. Todisteena tästä ovat lukuisat turkkilaisten paikat niin kunnallishallinnossa kuin eduskunnassakin. He haluavat olla vaikuttamassa ja kehittämässä Suomen asioita entistä parempaan suuntaan.

Suomalaisten näkemysten mukaan turkkilaisia pidetään luotettavina, ahkerina ja kekseliäinäkin vaikuttajina. Tässä heitä auttaa eteenpäin myös hyvä kielitaito.

Yhteiskunnallisten asioiden hoito kiinnostaa myös monia. Hyvä esimerkki tästä on lahtelainen Alettin Basboga, joka on edustanut puoluettaan, SDP:tä, Lahden kaupunginvaltuustossa jo vuodesta 2004 lähtien. Hän on kantanut vastuuta myös Lahden kaupunginhallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lähtien ja toiminut lisäksi muun muassa Lahti Aqua Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä sivistyslautakunnan, rakennuslautakunnan ja maakuntavaltuuston jäsenenä.

Myös kaupan alan yhteistyö Turkin ja Suomen välillä on ollut Basbogan toiminta-aluetta. Hän on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä Suomen ja Turkin välistä kauppaa sekä koulutuksen ja uusiutuvan energian käytön kehittämistä maiden välillä.

Alettin Basbogan ahkeruus ja määrätietoinen toiminta suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi on huomattu nyt myös laajemmin. SDP:n puoluejohto asetti Basbogan europarlamenttiehdokkaaksi tulevissa vaaleissa kuluvan vuoden toukokuussa.

Suomi tarvitsee EU-toiminnalleen mahdollisimman laajakatseista näkemystä niin eurooppalaisista kuin globaalisistakin kysymyksistä. Yksi vastaus tähän on tukea kevään vaaleissa Alettinia myös matkalla EU-parlamenttiin.

Alettin Basboga