Miksi haluan Euroopan parlamenttiin

EU on vaikeuksissa, EU on ehkä suurimpien haasteidensa edessä sitten sen perustamisen. Tarvitaan uutta näkemystä, kykyä ratkaista ongelmia – ei vain puhua niistä. Globaalit haasteet, ilmastonmuutos ja hallittu maahanmuutto ovat minulle tärkeitä ja turvallisuus sekä koulutus ja osaaminen.

Minulla on ainutlaatuinen osaaminen suomalaisena maahanmuuttajana Turkin ja sen lähialueiden nykytilanteesta, historiasta sekä osaamista olla etsimässä uusia ratkaisuja ongelmiin, kuten maahanmuuttoon. Yrittäjänä tunnen hyvin kaupalliset asiat ja ymmärrän kauppapolitiikan tärkeyden. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaatii EU:lta kansainvälistä johtajuutta. Olen ollut mukana rakentamassa energia- ja vesialan yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Oikean vision lisäksi tarvitsemme järkevää eurooppalaista lainsäädäntöä. Suomi ei saa olla vain seuraajan roolissa. Meidän pitää olla kokoamme suurempi vaikuttaja EU:ssa. Meidän pitää ymmärtää mitä tarkoittaa meille Turkki, Lähi-itä ja Afrikka.

Laadukas koulutus on jokaisen hyvinvoivan yhteiskunnan peruspilareita. Vakaan, kestävän ja vaurastuvan eurooppalaisen yhteiskunnan rakentaminen vaatii siis myös jaettua eurooppalaista näkemystä koulutuksen tärkeydestä. Union toimijoiden tulisi pitää se tiukasti mielessä. Tarvitsemme uudenlaista osaamista vastataksemme nykyhetken ja tulevaisuuden haasteisiin, jotka koskettavat Euroopan lisäksi koko maailmaan.

Ilmastonmuutos, työn murros ja syrjäytyminen ovat haasteita, jotka eivät ratkea pelkästään kansallisvaltioiden omalla toiminnalla. Nuorisotyöttömyys on pahin turvallisuusongelmamme. Tarvitsee vahvempaa yhteistyötä ja vahvoja rakentajia. Siksi haluan olla mukana.

Alettin Basboga